нова медикал
  • Нова Медикъл ООД
  • гр.София 1000
  • тел./факс: 02 989 42 49
  • гр.Пловдив 4000
  • тел. 032 39 26 50
  • e-mail: info@novamedicalbg.com

Поддръжка и сервиз

 Във фирмата работят висококвалифицирани сервизни специалисти, преминали специализирани курсове за квалификация при производителите за поддръжка на специфична медицинска апаратура. Имаме множество сервзини договори с здравни заведения в България в общините: Пловдив, Хасково, Пазарджик, Димитровград, Кърджали, Стара Загора, Ардино, Благоевград, Ловеч, Елхово и др.

Ние раполагаме със специализиран оторизиран сервиз, който може да поеме на абонаментно сервизно обслужване или поръчков принцип следните видове медицинска апаратура: рентгенова, ултразвукова, хирургична, анестезиологична, реанимационна, кардиологична, АГ, неонатологична, УНГ, ендоскопска, офталмологична, физиотерапевтична, лабораторна, патоанатомична, оборудване за операционни зали, стерилизационна(в това число и централна стерилизационна), газови инсталации, хемодиализна апаратура.При подписване на договор за сервизно обслужване на медицинска апаратура Нова Медикъл се ангажира да доставя резервни части на промоционални цени с до 40 % по-ниски от тези на производителя. Дружеството раполага с всички необходими лицензии и разрешения за работа.

Ставайки наши партньори Вие може да разчитате на: коректност и максимално скъсени срокове на доставка, компетентност от страна на сервизните специалисти и търговския отдел, голямо разнообразие от резервни части и консумативи на склад, обучение за работа с апаратурата, инструкции на български език, обезпечен сервз от производителя.