нова медикал
  • Нова Медикъл ООД
  • гр.София 1000
  • тел./факс: 02 989 42 49
  • гр.Пловдив 4000
  • тел. 032 39 26 50
  • e-mail: info@novamedicalbg.com

Ултразвукова апаратура » Ехографи с черно - бял доплер

CTS-5500
Черно-бял доплер
CTS-900
B/W Doppler
CTS-4000
B/W Doppler
CTS-7700
B/W Doppler
CTS-310B
Черно/бял