нова медикал
  • Нова Медикъл ООД
  • гр.София 1000
  • тел./факс: 02 989 42 49
  • гр.Пловдив 4000
  • тел. 032 39 26 50
  • e-mail: info@novamedicalbg.com

За нас

 ДружествоНова Медикъл ООД е специализирано в доставката, монтажа и поддръжката на широка гама медицинска апаратура от висок клас.
“Нова Медикъл” ООД има сертификат, издаден от LLOYD’S REGISTER QUALITY ASSURANCE, който удостоверява че интегрираната система за управление на “Нова Медикъл” е в съответствие със следните стандарти: ISO 9001:2008, ISO 14001 и OHSAS 18001.
Фирмата притежава: Лицензия за работа с източници на йонизиращи лъчения, издадена от Агенцията по ядрено регулиране; Разрешение за търговия на едро с медицински изделия, издадена от Изпълнителната агенция по лекарствата.
През последната година “Нова Медикъл” реализира сериозни проекти в областта на образната диагностика и инвазивната кардиология.
Ние обединяваме усилията на своите специалисти в реализирането на цялостни проекти, свързани с:
 •Проучване, проектиране и подготовка на помещения за функционирането на медицинско оборудване в съответствие с всички нормативни, технически и технологични изисквания.
 •Консултиране, доставка, монтаж, пуск в експлоатация и обучение на персонала за работа с медицинска апаратура.
 •Сервизно, гаранционно и извънгаранционно обслужване.
Разполагаме със собствени административни и сервизни бази на територията на гр. София и гр. Пловдив, което гарантира навременно и комплексно обслужване на клиентите ни.
При доставката, монтажа и обслужването на медицинско оборудване не ползваме услуги на подизпълнители, което ни позволява да бъдем гъвкави при договаряне на проектите, които изпълняваме и да гарантираме качественото им и отговорно изпълнение.
Наличието на собствен транспорт ни позволява конкурентно ценообразуване при доставка на оборудването и гарантирано бързо и качествено сервизно обслужване след това.
“Нова Медикъл” е предпочитан патньор при доставка и монтаж на следните видове медицинска апаратура:
 •Рентгенова апаратура;
 •Ултразвукова апаратура;
 •Анестезиологична апаратура;
 •Реанимационна апаратура;
 •Кардиологична апаратура;
 •АГ и неонатология;
 •УНГ;
 •Ендоскопска апаратура;
 •Офталмологична апаратура;
 •Лабораторна апаратура;
 •Патоанатомична апаратура;
 •Оборудване за операционни зали;
 •Стерилизационна апаратура;
 •Газови инсталации;
 •Хемодиализна апаратура;
 •Общо болнично оборудване.
За здравните заведения предлагаме съобразен с изискванията им индивидуален подход и комплексни решения:
 •Консултиране и проектиране;
 •Извършване на необходимите строително-ремонтни дейности;
 •Доставка, монтаж и пуск на медицинското оборудване;
 •Обучение на медицинския персонал за работа с оборудването;
 •Сервизно, гаранционно и извънгаранционно обслужване;
 •Лицензиране.

Като директен вносител на медицинска апаратура, изделия и консумативи, работещ в съответствие с Директива 92/43/ЕС, за клиентите си извършваме доставка на висококачествени изделия на водещи световни производители и предлагаме съответен специализиран оторизиран сервиз.
В “Нова Медикъл” работят висококвалифицирани сервизни специалисти. Сервизните ни инженери са преминали специализирани квалификационни курсове за поддръжка на специфична медицинска апаратура при наши контрагенти в Торонто и Лондон, както и други производители.
На клиентите си предлагаме две форми на специализиран сервиз:
 •Абонаментно сервизно обслужване;
 •Сервизно обслужване на поръчков принцип.

При подписване на договор за сервизно обслужване на медицинска апаратура, “Нова Медикъл” се ангажира да доставя резервни части на преференциални цени до 20% по-ниски от каталожните. В настоящия момент имаме успешно изпълнени проекти и множество сервизни договори със здравни заведения в България в следните общини: София, Пловдив, Варна, Плевен, Кърджали, Благоевград, Перник, Хисаря, Смолян и др.
Ставайки наши партньори, вие може да разчитате на:
 •Коректност и максимално скъсени срокове на доставка;
 •Компетентност от страна на сервизните специалисти и търговския отдел;
 •Обучение за правилна експлоатация на апаратурата, инструкции на български език;
 •Обезпечен специализиран и оторизиран от производителя на оборудването сервиз;
 •Голямо разнообразие от резервни части и консумативи на склад.

Мотото, под което работим е “Качество във вашия живот”, а професионализмът е основен пътеводител в нашето развитие.
Убедени сме, че КАЧЕСТВОТО и ПРОФЕСИОНАЛИЗМЪТ са нашата гаранция за успех!