нова медикал
  • Нова Медикъл ООД
  • гр.София 1000
  • тел./факс: 02 989 42 49
  • гр.Пловдив 4000
  • тел. 032 39 26 50
  • e-mail: info@novamedicalbg.com

Новини

Здравният министър откри сектор по инвазивна кардиология в МОБАЛ
2012-04-10
На 10 април, вторник, министърът на здравеопазването Десислава Атанасова откри нов сектор за инвазивна кардиология в МОБАЛ “Д-р Стефан Черкезов”, гр. Велико Търново. Новата структура към Второ вътрешно отделение по кардиология и ревматология е оборудвана с модерна ангиографска техника с големи възможности за диагностика и лечение на сърдечносъдови, неврологични и неврохирургични болести. Новата апаратура е от най-висок клас и може да покрие нуждите от диагностика и лечение както на отделението по Кардиология, така и на отделенията по Съдова хирургия, Неврология и Неврохирургия.
Нова Медикъл ООД завърши успешно монтажа на ангиограф
2011-12-07
Инженерите на Нова Медикъл ООД завършиха монтажа на ангиографски апарат Philips Integris в "МОБАЛ Д-р Стефан Черкезов" АД, гр. Велико Търново и направиха приемните изпитвания. Апаратът бе доставен от нас през месец октомври. Монтажът започна веднага след издаване на Разрешение за строителство, монтаж и предварителни изпитвания от АЯР. Последваха пускови изпитвания по контрол на качеството, извършени от лицензирана фирма и бе назначена Държавна приемателна комисия, която след извършената проверка издаде положително становище. Благодарение на усилията на специалистите на Нова Медикъл ООД "МОБАЛ Д-р Стефан Черкезов разполага с модерен ангиографски апарат.